                         

  

  

                          2017                  《                    》                                《       《  》   《   》                     

  《    》   《   》   《     》                                                           《1+ N》                                   《1+ N》                       《       》                                                                  

  《    》                                        《              》                                                                                                                                               《        》                

  《       》                                                                                        《     》                        《      》         《         》                                                                《        》              

  《    》                                                                                                                                                                                                                        

 
  

ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠬᠥᠨ ᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠬᠥᠯᠬᠥ ᠲᠥᠪ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ
北疆先锋网蒙文版权所有 蒙ICP备07000509号
Tel:0471-4813643 Email:bjxfmgyw@163.com